News Ticker

Zapisy kościelnej prowincji Prus Zachodnich

Przegląd inwentarza kościoła zapisów w Prusach Zachodnich, z protestanckich kościołów w dzielnicy królewskiej. Konsystorz w Gdańsku, Parafii katolickich diecezji Kulm, Wojskowe społeczności i rejestry kościelne pułków.

Ci,:

Eseje o geografii prowincji Prus Zachodnich, wydane przez wojewódzki komisji do administrowania pruskiego Muzeum Prowincji Zachodniej, Heft XIII., Max Baer, Gdańsk 1908 (Wydanie online)

%d blogerzy, jak to: