Kurländische Güter-Chroniken nach urkundlichen Quellen

Regjeringen Kurland var ved siden av provinsene på den tiden allerede eksisterende Estland (dagens nordlige delen av Republikken Estland) og Livland, den tredje av de russiske Ostseegouvernements, som ble selvstendig administrert av Øster tyske adelen. Den av Peter den store etter oppkjøpet av den nordlige Baltikum i traktaten Nystad 1721 de baltiske byer og Ritterschaften berettiget privilegier først kom i Kurland på søknaden og aktiverte et autonomt selvstyre. Forseglet konnte Z. B. ved oppløsning av Øster Ritterschaften 1816-1819 livegenskap i Kurland, Estland og Livland er kansellert, Selv om Russland fortsatt om. mer 40 Årene har vært. (Textquelle: Wikipedia)

De:

  • Klopmann, Friedrich von: Kurländische Güter-Chroniken nach urkundlichen Quellen, Mitau: Jeg. F. Steffenhagen & Sohn, 1856 og 1894, Bd. 1 og Bd. 2 Siehe auch Artikel: Datenbank der Kurländischen Güterurkunden
  • Eduard Freiherr von Fircks: Neue kurländische Güter-Chroniken. 1. Abt., Kirchspiel Kandau / behandlet i henhold til Guts-brevet Laden og andre kilder, og på vegne av Kurland knighthood komiteer, 1900
  • Kurzeme varer Chronicles : Ny serie. I-II Levering, (Kautz Warnemünde, Ruhenthal, Schwitten) Mitau : Den. Behre sin Provisjoner-Verlag, 1890

Kommentarer er stengt.