W złotniczy sztuką dawnych czasach w Prusach

Te dwie prace, chciałbym zwrócić, ponieważ nie tylko historia rzemiosła na złotniczej w Prusach, Wiele genealogicznych notatek zapewnić. Dla prawie wszystkich złotników, lub. Goldschmiedemeistern werden die familiären Zusammenhänge erläutert und Hinweise zur Herkunft gegeben und stellen so eine weitere wichtige familienkundliche Quelle dar.

Profesjonalny jubiler jest prawdopodobnie najstarszym rzemiosła metali na świecie. Złoty wszedł w rzekach stwierdzono w czystej postaci i był pierwszym, metali znanych człowiekowi. Goldsmith jest profesjonalne określenie rzemieślnika, biżuterii i przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych produkowanych.

Ci,:

Czihak, To. v: W złotniczy sztuką dawnych czasach w Prusach, 1. CZĘŚĆ Królewiec i Prusy Wschodnie, 2. CZĘŚĆ Prusy Zachodnie, Lipsk: Hiersemann, 1903-1908 (W 1. Część jest główna nazwa)

Komentarze są zamknięte.