Źródła i badawcze dotyczące historii dzielnicy Wiedenbrück

Ogromne zadanie, dr. Phil. Franz Xaver Flaskamp (1890-1985) jako historyk, Archiwista i autor opanował i pozostawić w Wiedenbrück w trakcie swojego życia z jego publikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, był autorem ponad 100 Publikacje. Są to ważne dla nas genealogów obywateli list, Księga Umarłych, Książki weselne i chrzcielne zapisy.

Veröffentlichte Schriften:

 • Flaskamp, Franz: Das Totenbuch I. (1646-1656) der westfälischen Kirchengemeinde Wiedenbrück, Gütersloh: Thiele 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Totenbuch II. (1656-1701) der westfälischen Kirchengemeinde Wiedenbrück, Gütersloh: Thiele 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Totenbuch II. (1701-1786) der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, Rietberg: Vahle, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Taufbuch I. (1625-1632) der westfälischen Kirchengemeinde Wiedenbrück, Wiedenbrpck: Hanhardt, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Taufbuch II. (1647-1653) der westfälischen Kirchengemeinde Wiedenbrück, Wiedenbrpck: Hanhardt, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Taufbuch I. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1651-1782) Rietberg: Vahle, 1936
 • Flaskamp, Franz: Das Taufbuch II. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1701-1786) Rietberg: Vahle, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Taufbuch III. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1783-1793, 1815-1832, 1845-1851) Rietberg: Vahle, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Taufbuch IV. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1787-1842) Rietberg: Vahle, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Traubuch der westfälischen Kirchengemeinde Wiedenbrück, CZĘŚĆ 1, 1646-1656, Wiedenbrück: Hanhardt, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Traubuch I. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1651-1789), Wiedenbrück: Hanhardt, 1936
 • Flaskamp, Franz: Das Traubuch II. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1701-1786) Wiedenbrück: Hanhardt, 1938
 • Flaskamp, Franz: Das Traubuch III. der Pfarrgemeinde St. Vit-Wiedenbrück, (1787-1835) Wiedenbrück: Hanhardt, 1938
 • Flaskamp, Franz: Die Bürgerlisten der Stadt Wiedenbrück; Bd. 1, Papier miasto 1480-1541 und Bürgerbuch 1549-1730 – Bd. 2, Ratsprotokolle 1630-1818, Rheda: Scharpenberg, 1938
 • Flaskamp, Franz: Die Bürgerlisten der Reichsgräflichen Landeshauptstadt Rietberg, 1. CZĘŚĆ (1635-1660) 2. CZĘŚĆ (1662-1693) Gütersloh: Thiele, 1938
 • Schmitz, Paweł: Aufzeichnungen über die Stadt Wiedenbrück und ihre Bewohner, TUM: Regensberg, 1919 (Das Bürgerbuch der Stadt, beginnend 1549, endend 1818)
 • Flaskamp, Franz: Das Provisorenbuch der Kirchengemeinde St. Vit-Wiedenbrück, eine Quelle d. westf. Hofes- i wywiadem rodzinnym, Güterloh: Thiele 1939
 • Flaskamp, Franz: Gewerbebuch der Stadt Wiedenbrück, Wiedenbrück: Hanhardt, 1935
 • Brüning, Rüttger: Offizielles Adressbuch für Rheinland-Westfalen, Elberfeld: Lucas, 1838

 

Komentarze są zamknięte.