Historien av den ryska adeln

Med det nya året 1015 börjar den faktiska ryska adeln historia; storhertigen Vladimir, som var vördas som ett helgon av alla, fördelat hans rike 11 Söner och en brorson.

Detta resulterade i konstant gräl och krig för att. För orientering fördelat startade detta arbete och beskriver i detalj kön, vars ursprung går tillbaka till Rurik,

Den följande Bojarenfamilien, Furstarna, Baroner och räknar många som inte var av rysk härkomst….Författare:

Russland’s Geschichte und Politik : dargestellt in der Geschichte des russischen hohen Adels / von Arthur Kleinschmidt, Verlag Kay, Kassel 1877 (Ladda ner)

Kommentarer är stängda.