Zapisy i dokumenty dotyczące historii Zakonu łabędzia

geschichte-schwanenordenWyciąg z pozycji:

Roster z lat pięćdziesiątych 15. Wiek
Die Stiftungsbriefe des Markgrafen Albrecht

Namensverzeichnis der Mitglieder Süddeutscher Zunge (Seelbuch) wszystkie z szkice biograficzne umieszczono ogólny obraz dotyczących historii kraju do przedstawienia. (Wydanie online)

Autor Siegfried Haenle, Wydawnictwo Brügel i syn, Ansbach 1876

Komentarze są zamknięte.