Adels-Historia

Athanasius Graf Raczyński: Badania historyczne na polskich rodów szlacheckich

Herb_Lodzia

Raczyński to nazwa jednej z głównych seksu polskiej szlachty. Rodzinny herb należał do społeczności w Raczyńskich Nałęcz. Były polski Uradelsfamilie z Mitawy z szlachty zarejestrował, i oddział w Polsce zachodniej Wielkopolsce.

Pierwotnie pochodzą one z obszaru i były na pierwszym Wieluń 1541 udokumentowane. Zu dieser Familie gehört auch der Diplomat und Autor der beiden für die Genealogie wichtigen Bände “Badania historyczne”, Athanasius Graf Raczyński (1788-1874)

Autor wyjaśnia szczegółowo w swojej pracy, polscy wskaźników szlachta i opowiada o szczytu Wspólnoty Nałęcz, który należy do polsko-litewskiej szlachty(i) In Band eins werden 88 Rodzinny herb różnych środowisk wymienionych, z pełnym zstąpienia Gedimin rodziny.

Druga kreski pokolenia tych de Bin:

Bninski de Bnin
Opalenski de Bnin
Moszynski de Bnin
Szmigielski Bnin

mit Auszügen der Stammtafel dieser vier Zweige. Zu ihnen gehörte der bedeutende Dichter und Schriftsteller Łukasz de Bnin Opaliński (1612-1666) oraz Polityk i ziemianin hrabia Ignacy Bninsky (1820-1893)

Ci,:

Raczyński Athanasius: Badania historyczne, Pasmo 1 i Pasmo 2, Berlin: R. Decker, 1860-62