Historia och monument i staden Tallinn till Sverige i början av regeringstiden

Die Geschichte Revals unter der schwedischen und russischen Herrschaft

 • Beginn der Dänenherrschaft (1219-1227)
 • Den interregnum of the Sword och beställa grundade staden (1227-1238)
 • Den andra regeln danskarna till början av beställa tid (1238-1346)
 • Die Handelsbeziehungen Revals zu Dänenzeit
 • Der innere Zustand der Stadt Reval

Reval während der Ordensherrschaft (1346-1561)

 • Tiden till Plettenberg (1346-1494)
 • Tiden för att Plettenberg fram införandet av svenska tiden (1535-1561)
 • Die Handelsverhältnisse Ravals während der Ordenszeit
 • Kulturhistorisches….
 • Reval unter der russischen Herrschaft

De:

 • Eugene av Nottbecks: Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval, LFG. 1, Die Geschichte der Stadt bis zum Beginn der Schwedenherrschaft, Burg- und Stadtbefestigung, Reval: Franz Kluge, 1896

Weitere Literatur zum Baltikum:

Kommentarer är stängda.