Lucas Cranach Starszy: Wkład do historii rodziny Cranacha

Mało malarz był tak dużo i tak dokładnie napisane. Jego praca obejmuje okres dłuższy niż pięć lat i szacuje się,, się, że około 5000 Malarstwo artysty i jego warsztatu powstało.

Autor tej książki, jednak oferty w głębi z początkami i sukcesy rodziny płeć Lucasa Cranacha (jak. 1475-1553)

Friedrich Warnecke: Lucas Cranach Starszy: Wkład do historii rodziny Cranacha, Goerlitz: Silne wydawniczy, 1879 Obszerna linia przodków jest oczywiście w BAZA DANYCH znaleźć.

Komentarze są zamknięte.