Fullständig historia av ursprunget och kön av öst pommerska

Bibliotekarien i Herald, Professor M. Hildebrandt gjorde följande uttalande vid den tidpunkten:

” Med kön öst, måste den ha en väldigt speciell historia, har många viktiga släktforskare och förebådar har om den historiska förflutna och den brutna vapen av de östra delarna av huvudet, utan att ens tillnärmelsevis inträffade för att komma till botten. Endast en East kan förtydliga detta”

Synas från öster i Baltikum Slavic första dokumenterade i 1243 nämligen i hertigdömet Pommern-Stettin. Här möter vi riddaren “Hermannus de österut till Szczecin” och “Fridericus de Woldenburg” den 1248 att Pyritz “Fridericus miles väster Dictus DE DE Woldenburg” är känd och dokumenterad i Stargard som vittne av hertigen Barnim I. Den tidigare kommer 1249 som vittne av biskop William av Cammin, Den senare 1253 i Stargard som vittne vid Duke Barnim I. före.

Endast ett fåtal år efter 1243 även förekommer i hertigdömet Pommern-Demmin två bröder East, nämligen 1245 Olricus de öst som vittne vid Duke Wartislaw III. och 1249 Riddare i Eldena dominus de Fredericus öst som en domare i en gränstvist i den nybyggda klostret i närheten av Greifswald Eldena med räknas Gützkow.

Huruvida en familjerelation existerade mellan Demmin och Stettin East, inte kan bevisas i dokument, men som förekom både förnamnet Frederick antyder en sådan.

I Furstendömet Rügen visas först odt John de Damnitz, är därför att betraktas som stamfader senare tillrättavisa mellan öst. John urkundet 1248 zusammen mit den Brüdern Hinricus und Bertoldus de Ost. Ausser obigem Johannes de Ost kommt bereits 1253 bröderna och Arnoldus de Eggehardus öst som ett vittne innan furstar Rügen Jaromar.

Som om endast rätt att förekomsten av två bröder genealogiska regeln att tro, att sex är redan i 2. Generation i landet i fråga är, Härav följer, att alla 4 Gruppen i Pommern-Stettin, Pommern-Demmin, Stralsund och Loitz redan 2. Generation har bott.

 

De:

  1. Armin Gerhard, och v. d. Öst: Ursprunget för uradeligen, Slott och slott darn, pomeranian kön öst: en genealogisk-heraldisk studie, Blankenburg: Verlag Fritz Hoefer, 1912
  2. Grotefend, Karl Otto (1873-1945) : Historia av kön mot. d. Öst : Urkundenbuch. Bd. 1, 1200-1400, Leipzig: Publicerad av H. En. Ludwig Degener, 1914
  3. Grotefend, Karl Otto (1873-1945) : Historia av kön mot. d. Öst : Urkundenbuch. Bd. 2, 1401-1500, Szczecin: Herrcke & Ling levande, 1923

Weblink:

Historia av Jerome från öst
Släkten den polska grenen av öst kallas hängande med stamtavla, Beskrivning av armarna och ägodelar

Kommentarer är stängda.