Gromadzenie list przodków i aktualności z rodzin szlacheckich, w porządku alfabetycznym

Ahnenlisten und Nachrichten über Adelsgeschlechter

Diese Liste wird nicht ständig erweitert. Nazwa arystokratycznych rodzin, które nie pojawiają się tutaj, zostały uznane za najbardziej prawdopodobne mieć osobny artykuł, szukaj w internecie (w górnym polu prawym) Warto w związku z tym muszą! Oder direkt bei mir nachfragen!!

Strony: 1 2

Komentarze są zamknięte.