Lista över alla födslar i Nicolai kyrka i Greifswald, år 1701 till 1816

Det digitala biblioteket i Mecklenburg publicerade ovan nämnda multi-volym arbete:

Lista över alla infödda i Greifswald i Nicolai kyrkan och döpas med ett register över alla barn födda inom äktenskapet och ett extra register över all illegitim från perioden 1701-1746

Kommentarer är stängda.