Posty Danziger Historia rodziny

ROCZNIK 1929

Dziesięć lat Towarzystwo Genealogiczne, HERB- i Sigillography w Gdańsku
Klient źródło Danziger
Zapisy kościelne regionu gdańskiego w Archiwum Państwowym
Urzędnik miejski Gdańsk 1650
Groddeck rodzina
Przodkowie Hans Albert Hohn Feldt

ROCZNIK 1934

Archiwum Państwowe Gdańsk i Family Research
Zapisy kościoła w obszarze Gdańsk
Portrety Gdańsk
Urzędnik miejski Gdańsk 1650-1700 i 1700-1730
Rodzina i Lobeck Lobeckshof
Książka ślub z fortu w Gdańsku Weichselmiinde
Wstępna lista ksiąg stadnych w Gdańsku
Danzig rodzina Giese patrycjusz
Gdańsk mennonitów od roku 1681
Fundusz okazja: Cztery chrzty Żydów z Gdańska

ROCZNIK 1938

Osadnicy z Erzgebirge w kraju Gdańsku
Danzig rodzina Giese patrycjusz (Nachgtrag)
Genealogicznych relacje między Prusami Wschodnimi i Nadrenii
Urzędnik Miasto Gdańsk 1730-1793
Rodowód “ŁOSOŚ”
Źródła Danziger Historia rodziny w archiwach rodziny ówczesnego Plehnendorf
Lista nazw

ROCZNIK 1943

Właściciele Helgoland
Pogrzeb Book of St. Salvator Kościół w Gdańsku z 1709
Barokowe kazania pogrzebowe i ich znaczenie dla nas
Źródła Gdańska i Zachód rodzina płaszcz pruski broni
Lista mennonitów od roku 1776

Ci,:

Towarzystwo Genealogiczne, Herb i klientów Seal w Gdańsku

Wydania Online

WYDANIE 1929
WYDANIE 1934
WYDANIE 1938
WYDANIE 1943

Komentarze są zamknięte.