Danziger familiegeschiedenis berichten

Jaar 1929

Tien jaar Genealogical Society, Het wapen- en zegelkunde in Gdansk
Danziger bronnenonderzoek
De kerk verslagen van de Danzig gebied in het Rijksarchief
De Gdansk stadssecretaris te 1650
De familie Groddeck
Voorouders van Hans Albert Hohn Feldt

Jaar 1934

Het Rijksarchief Gdansk en Gezinspedagogiek
De kerk verslagen van de Danzig gebied
Danziger portretten
De Gdansk stadssecretaris 1650-1700 en 1700-1730
De familie Lobeck en Lobeckshof
The Wedding Book of Wisloujscie Fortress in Gdansk
Initiële lijst van stamboeken in Gdansk
De Danzig patriciër Giese
Danzig doopsgezinden uit het jaar 1681
Opportunity Fund: Vier Joden dopen van Gdansk

Jaar 1938

Kolonisten uit het Ertsgebergte in Gdansk Land
De Danzig patriciër Giese (Nachgtrag)
Genealogische relaties tussen Oost-Pruisen en het Rijnland
Gdansk gemeentesecretaris 1730-1793
Een Stamboek voor de “Zalm”
Danziger familiegeschiedenis bronnen in de archieven van de familie toen-Plehnendorf
Naam Directory

Jaar 1943

De eigenaren van Helgoland
The Funeral Boek van St. Salvator Kerk van Gdansk 1709
Barokke begrafenis preken en hun betekenis voor ons
Bronnen van Danzig en West Pruisische familie kammen
Een doopsgezinde Directory van het jaar 1776

Die:

Genealogical Society, Wapens en afdichting klant in Gdansk

Online edities

Uitgang 1929
Uitgang 1934
Uitgang 1938
Uitgang 1943

Reacties zijn gesloten.