Familien Weickhmann i Gdansk

Stamtavle av denne ærefulle familien har sin opprinnelse i Sør-Tyskland og de eldste kjente grener er funnet i siste halvdel av 16. og i første halvdel av 17. Århundre i flere av de tidligere frie keiserlige byer, For eksempel, i Ulm, der 1659 en Christoph Weickhmann kalt.

En Hans Weickhmann fra Nürnberg, avgjort som en bokbinder 1641 ned i Gdansk og i Augsburg i året 1590 finner vi skreddersyr Hans Christoph Weickhmann og hans kone Susanne Lotter. Ein Sohn dieser Ehe, Johann Leonhard Weickhmann, Født på 30. Mars 1597, zog nach Leipzig und starb dort als Bürger und Kaufmann am 31. Oktober 1631. Von seinen vier Kindern ließ sich Sohn Johann Leonhard II. in Danzig nieder. Er vermählte sich mit der Kaufmannstochter Katharina Ravensburg * 25.6.1641.

Sohn Joachim Weickhmann * 29.9.1662 wurde ein bekannter Theologe, so wie auch Joachim Samuel Weickmann *18.4.1712 und Gottlieb G. Weickhmann war Bürgermeister der Stadt Danzig von 1762-1776.

De:

Löschin, Gotthilf: Die Familie Weickhmann und ihre Verdienste um Danzig, 1839

Kommentarer er stengt.