Pastoren w Oesel (ESTONIA) Od czasu reformacji

Po Selbständigwerdung obu krajów, Estonia i Łotwa, a przydział Ösels do Estonii, były akta Konsystorza Öselschen, w tym rękopisu Gottlob Aleksander Schmidt, Kurator Pastor i Poppy z Saaremaa (1794-1871) w estońskim Archiwum Głównego.

One stanowiły podstawę niniejszej pracy. Zawiera ona wszystkie pasterzy 1918 z małych Biogrammen i chronologicznie podzielona listy kuratora, Rektorów i duszpasterze w parafiach, wyróżnienie, lista żony pastorów na końcu książki.

Ci,:

Schmidt, Arved z : Pasterze Oesels od Reformacji. Bd. 5,2, z serii: Traktaty z Instytutu Badań Naukowych w zysku Livländischen domu i firmy Ökonomischen, Tartu : J.G. Kruger, 1939

Komentarze są zamknięte.