Den skatt per beskrivning av furstendömen Calenberg-Göttingen och Grubenhagen 1689

Under åren 1664, 1675, 1678, 1686 och 1689 folket har belastats, eftersom härskare furstendömet-Calenberg-Göttingen, undersökningen skatt ökade komplettera kriget kassan.

Bevis för detta är “Den skatt per beskrivning av furstendömen Calenberg-Göttingen och Grubenhagen 1689″ av Dr. Max Burchard och Herbert Mundhenke, i 13 Böcker att ladda ner, som en nödvändig källa för släktforskning. Trots noggrann undersökning kunde inte klargöras Upphovsrätt.

Redan 1790 publicerade Göttingen professorn Ludwig Spittler en essä om historien om Bounty i furstendömet Calenberg, För att visa på behovet av detta i befolkningen hatade så skatt. Det omrörning stor förbittring bland befolkningen och det verkade Broschyrer, var i alla kannor och krogar i avskaffandet av Bounty, beslutet att inte fortsätta att betala, talas.

Swell:

Från det gamla till det nya medelklassen: Central europeisk stad i förändring, 1780-1820, von Lothar Gall.
Historien om Bounty i Furstendömet Calenberg, Göttingisches historiska magasinet. 1787-91.,1790, 6.Bd., S. 312-353

kopfsteuerBand 01
Band 02
Band 03
Band 04
Band 05
Band 06
Band 07
Band 08
Band 09
Band 10
Band 11
Band 12
Band 13

Kommentarer är stängda.