News Ticker

Przyczynek do historii rodziny Bünsow płci w sześciu wieków

Oddział Greifswaldische z Bünsow płeć:

Począwszy od Jana i Kacper (Jaspar Bünsow, Uwagi do Bünsow Fundacji, grobu kamienie rodziny w Greifswald kościołów Bünsow, Historia towarów i Bugewitz Heidemühl.

Dość prestiżowe patrycjusza rodziny Bünsow prawdopodobnie wyemigrowali z Wielkiej Bünsow w Anklam i był 1306 mieszka w Greifswaldzie, a od 1312 przez 16 Członkowie reprezentowane w Radzie. W dokumencie z roku 1421 Arndt Bünsow wymienione jako radny w Uznam oraz Stralsund w rodzinie od kilku pokoleń należała do rodzin patrycjuszy miasta. Jednak największą liczbę członków rodziny może mieszka w Greifswald, gdzie od 1312 DO 1740 nie mniej niż 17 z nich radni- odziany i podmiotów Mayor.

Z branży Anklam Bünsowschen rodziny w Szwecji pochodzą, Estonia i Meksyk z.

Anklam-Holstein oddział płeć Bünsow:

Były Joachim Hinrich i David Hermann Bünsow, rodowody płeć, Są to rysunki Bünsowschen domu w Sundvall, Villa Merlo i Sztokholmie, Przegląd herbem z obrazka

Ci,:

Rabować. Bünsow: Przyczynek do historii rodziny Bünsow płci w sześciu wieków, Sztokholm u. KILONIA: Fahlcrantz, 1913 (Opublikowane przez UB Kiel)

%d blogerzy, jak to: