News Ticker

Danmarks Adels Aarbog (Yearbook av den danske adelen)

Danmarks Adels Aarbog (Yearbook av den danske adelen) er en årlig publikasjon, med genealogiske detaljer danske adelsfamilier.

Det var første 1884 publisert, noe som gjør den til en av de eldste publikasjoner av denne typen. De enkelte volumer jeg har på nettstedet Lars Ove Wang Steen Digitalisate oppdaget. Forfattere: Hans Rudolf Hiort-Lorenzen og andre Thiset. (Index of Families) Vintage 1900 kan under archive.org lastet ned

Dette passer også arbeidet med Ferdinand Christian Hermann von Krogh: Den høiere dansk Adel: Og genealogisk Haandbog, København: Chr. Steen & Sol 1866.

Google Books har fire klasser tilgjengelig for nedlasting, som er tilgjengelige via amerikanske proxy:

12. År 1895, ID = VGUNAAAAYAAJ
17. År 1900, ID = 9JUNAAAAYAAJ
18. År 1901, ID = MGcNAAAAYAAJ
23. År 1906, ID = mW8NAAAAYAAJ

%d bloggere liker dette: