Biblioteka Cyfrowa, Książki Deed & Katastralny

Kodeks dyplomatyczny król saski

Der Codex diplomaticus Saxoniae (CDS) Jest to podstawowy materiał źródłowy na średniowiecznej historii Saksonii. Zbiera on w pierwszej części głównej z dokumentów margrabiego Miśni i landgrafa Turyngii, W drugiej części z głównych dokumentów saksońskich miast i instytucji kościelnych, w tym dokumentów i rejestrze na Uniwersytecie w Lipsku i będzie w stanie wnieść w trzeciej części głównej tradycyjnych dokumentów papieskich Saksonii do druku.

In den Jahren von 1864 DO 1909 opublikowany 24 Tomy, denen 1941 noch ein weiterer Band nachfolgen konnte, bevor die Arbeit an den sächsischen Urkundenbüchern für Jahrzehnte fast gänzlich zum Erliegen kam. Erst mit dem Jahr 2005 setzt ein neuer Band (Die Urkunden des Klosters Altzelle, Bd. 1, red.. von Tom Graber) diese verdienstvolle Editionsarbeit fort

Sächsische Urkundenbücher Online zugänglich