Die Clevische Chronik: z genealogii książąt i hrabiów Kleve

Van der Schuren'sche Kronika została uznana za własność Turck Clevischen królewskiego domu i biura (Liber sławny Domini Ducis et Cliuensis Cancellariae)

Z treści:

Kronika Gert van der Shearings
Genealogia liczy i książęta Clevischen

Ci,:

Robert Scholten: Clevische Chronik: po pierwotnym rękopisie Gert van der shearings wraz z historią i uzupełnień z TURCK, Genealogia domu Clevischen, Cleve: Szef, 1884

Komentarze są zamknięte.