Digitalisering av "Bergmann Exulantensammlung

När "Bergmann Exulantensammlung" är ett mellansteg mellan arkiv källa, Hitta hjälpmedel och manuskript.

Samlingen består av 60 handskrivna folio volymer, Dresdner rektor Alwin Bergmann (1862-1938) fylls i nästan 40 år av mödosamt arbete med all tillgänglig information om exil.

Beskrivning:

Bohemian landsflyktiga - till stor del lutherska bekännelse flyktingar, Bohemia sedan trettioåriga kriget, Mähren, Slovakien och Schlesien vänster och bosatte sig i stort antal i Sachsen - var för lång tid att forskning om små-behandlade grupper av invandrare 17. Århundrade, vi jämföra deras synlighet med hugenotterna eller Salzburg protestanter. Ändå, speciellt i Sachsen, minnet av de tusentals invandrare bibehålls, vilket i sig 17. och 18. Talet bosatte sig där. På grund av den nyligen återupplivade intresset för migration historia, verkade det nödvändigt, Här forskning att ge nya stiftelser.

Webbplats:

I samarbete med Ludwig-Maximilians Universitetet i München och den centrala statliga arkiv, var Dresden "Bergmann'sche Exulantensammlung" insåg.

Litteraturen:

Christian Adolf Peschek: Den tjeckiska exil i Sachsen, Leipzig: Hierzel, 1857

Kommentarer är stängda.