Adels-Historia

Wenceslai Hagecii z Libotschan czeskiego Chronicle: Z pochodzenia swego księcia Czech, Książęta i królowie

Boehmische-Chronik

Wenceslai Hagecii z Libotschan, Czeski Kronika, Pochodzenie Czechach, ich królów i Hertzogen, Hrabiowie i Ankunfft szlachta, rycerskich turniejach i ćwiczeniach, z wewnętrznie- i zagranicznych wojen, Fortyfikacje w kraju i miasta : Ingleichen praktyki bałwochwalstwa i nawrócenia na chrześcijaństwo, montaż zabytkowych kościołów, Bissthümer, Stiffter, i liceum. Również ceny Bergwercken i Saltzbrunnen, przywilejów i antyków, z porządku, Muntz, Maas, MASA, dziwnych ubraniach, z naturalnych cudów, Kary Rolnictwo, i to, co stało się inaczej w sprawach duchowych i doczesnych.

Ci,:

Hajek z Libočany, Václav: Wenceslai Hagecii z Libotschan, Czeski Kronika, Pochodzenie Czechach (przetłumaczone przez Johna Sandel) Lipsk: Fritsch, 1718