Album Curonorum: Medlemmar Register över Curonia 1808 till 1883

Den historiska kommissionen Curonia hade det i 1873 uppgift, En förteckning över de tidigare Corps stipendiater tillsammans.

Här i detta album var också inspelade folk, Dorpat i den redan 1. Termin 1808 hade lämnat. Totalt i detta album (Bortsett från äran filistéerna) 1517 Personer som anges.

Den mest talrika representerar familjen Kupffer, följt av namnet Behr, Hahn, von Boetticher, von Sacken, Plattsättning, Bernewitz, Adolphi, Kleinenberg, Lieven, Lundberg, von Kleist, av Grot och Serafim, Baron Heyking, Graf Keyserling, Rosenberg etc.

Som material för biografier var uppgifter om universitetets arkiv, Album Academicum det kejserliga universitetet i Dorpat, De protestantiska kyrkorna och predikanter Kurland, Utdrag tas från Kurland riddare arkiv och historia familj.

Författaren William hjul (1878-1957) har publicerat ett stort antal artiklar personenkundliche, från bland andra från hans penna: Medborgare Guide och rådets linje Goldingen, Curonen vid universitet i Tyskland, Medborgarna kataloger från hertigdömet Kurland, advokater i Kurland 18. Århundrade, Kurländische Akademikerfamilien, Curonen avkomma, advokater i Kurland 17. Århundrade.

De:

Theodor Martin Wilhelm Räder (Släktforskare) : Album Curonorum, Dorpat: H. Laakmahn, 1903

Kommentarer är stängda.