News Ticker

Powstała w odpowiedzi na dwory szlacheckie

Dowód ten stanowi wkład do historii pruskiej ziemi. To pokazuje w jasny sposób, który rodzin szlacheckich być razem 1855-1857 ciągle w posiadaniu dworów były.

Nazwiska właścicieli poszczególnych elementów zostały uwzględnione, dla dużej części towarów, można było, zmiany własnościowe nadal aktualne.

Jeżeli towary, stu i więcej lat w tej samej rodzinie są lub były, charakteryzuje danym roku, albo słowa "stary nieruchomość" DOROZUMIANY.

Ci,:

Rauer, Karl Friedrich: Dowód alfabetyczne, KSIĄŻKA ADRESOWA, od stanów pruskich ustalić z dworów szlacheckich 1857, Berlin: Self-publishing 1857

%d blogerzy, jak to: