Adels-Historia, Biblioteka Cyfrowa

Stara szlachta w Górnym Renie

Screenshot

Płcie odegrały ważną rolę w tym kraju, a którego pieczęć i herb są dostępne. Termin ten nie obejmuje “Andlau, Eptingen, Hohenstein, Landsberg, Rathsamhausen itp.”

Ci,:

Kindler von Knobloch, Julius: Stara szlachta w Górnym Renie, Berlin: Julius Sittenfeld 1882 (Pobierz)