Arkiv för januari 2013

Historiskt och biografisk ordbok av Schweiz

HBLS

Historiskt och biografisk ordbok av Schweiz under många år var den historiska och biografisk ordbok av Schweiz (HBLS) det viktigaste referensverk om historien om Schweiz, med många biografiska artiklar.