Archive for May 2012

Bryllup i Nicolai kirken Greifswald 1618 til 1827

Traubuch-Greifswald

Katalog over alle tør i Greifswalder Nicolai kirke par av året 1618-1827 og av alle fødsler 1792-1816 Bryllup: Fødsler:  Liste over alle fødsler i Nicolai kirke i Greifswald, i år 1701 til 1816

Taufregister-Greifswald

Digital Library of Mecklenburg publisert ovenfor multi-volum arbeid: Liste opp alle i Greifswalder Nicolai kirke og døpte innfødte med et register over alle barn født utenfor ekteskap og en ekstra register over all illegitim fra perioden 1701-1746 Liste opp alle i Greifswalder Nicolai vanlige innfødte i året 1792 til 1816