Archive for April 2012

Kongelige Saxon Gendarmerie Journal of 1860 til 1900

Gendarmerieblatt

Halvårlig, publisert i Official Journal of nøyaktig meldinger om lovbrudd, Stevninger, Etterspurte plakater, eller anbud. Hva: SLUB Dresden    Historien om den adelige familien av vers og kommer ut med lavere hæler

Geschichte-der-von-Versen

Rapportert som den skotske legenden, tilhørte familien til den hælen Chat, det gamle i fylket Katzenellenbogen bodde i det som nå Hessen, distribuert men tiden av keiser Tiberius av sine fiender, den første gikk til Holland.Den detaljerte historie Brandenburg adelsfamilie von Bredow

Geschichte-Bredow

Historien om familien von Bredow, fra Arnoldus de Bredow miles (kalt 1251) med sine eiendeler til Bredow, etterkommer av Mathias, sønn av ridderen og fut Mathias og hans eldste sønn Peter som grunnleggeren av Friesacker linje.Håndskrift: Historisk informasjon om kommunens folk i Stralsund med aristokratiske stamtavlene og brev

Ratspersonen-Stralsund

Samling av alle typer dokumenter, Adel bokstaver, milden Veterum Monumental virorum. Stiftelser og andre rare artikler: