Archive for February 2012

Ältere Universitäts-Matrikeln der Universität Frankfurt an der Oder

Unimatrikel-Frankfurt-Oder

Ältere Universitäts-Matrikeln (1506 – 1648) Band 1.1 Ältere Universitäts-Matrikeln (1649 – 1811) Band 1.2 Ältere Universitäts-Matrikeln: Mennesker- und Ortsregister Band 1.3Slektsforskning gjort enkelt: Hva Danmark og Norge å tilby i sine arkiver

Daenemark-Norwegen

Den primære rolle Riksarkivet er, å samle historiske kilder, beholde og gjøre tilgjengelig for allmennheten. Noen arkiver gir en eksemplarisk måte i en online slektsforskning.Historie forlater for byen og landet Magdeburg : Kommunikasjon i foreningen for historie og arkeologi

Stadtansicht_Magdeburg

I Magdeburg, med sin betydelig historie, hadde en sirkel av likesinnede mennesker til direktør for Domgymnasiums Samuel Frederick Henry Wiggert (1791-1871) utdannetAugust Wilhelm Hupel: Nordische Miscellaneen und Neue Nordische Miscellaneen 1781 til 1798

Hupel-August-Wilhelm

Auf die Retrospektive Digitalisierung der UB Bielefeld habe ich bereits in einem gesonderten Artikel hingewiesen. Zu diesen Erschließungsarbeiten gehören auch die kompletten AusgabenNordischen Miscellaneen“ og “Neue Nordischen Miscellaneen“. Auf der Seite der UB Bielefeld können alle Artikel bequem über ein Inhaltsverzeichnis angesteuert und direkt gelesen werden, während die Universität Tartu alle diese Ausgaben als Download anbietet.De evangeliske prester i Øst- og Vest Preussen siden reformasjonen

Prediger-Ost-und-Westpreussen

Konsise meldinger fra alle siden reformasjonen av de protestantiske kirker i Vest Preussen lønnet predikanter : på initiativ fra den kongelige Konsistoriet, av Ludwig Resa (1776-1840) Kaliningrad, 1834 Konsise meldinger fra alle siden 1775 de protestantiske kirkene i Øst-Preussen lønnet predikanter : som en videreføring av Arnold Chen Presbyterologie på initiativ fra den kongelige Konsistoriet, av Ludwig Resa (1776-1840) Kaliningrad, 1840