Archive for August 2011

Ridderstanden eiendommene adelen i Storhertugdømmet Nedre Rhinen

Metternich-Wappen

Verzeichnis der enthaltenen Familien: av Hompesch, Merode, Nesselrode, av Boulich, Beveren, av Holtrop, av spiker, av Bongart, fra pre-til Lombeck, Mirbach, Beissel von Gymnich Schmidtheim, Høyt av Erbach, Randerath, av Hall, av Blanckart, Vittinghoff, av Hundt, Wolff, Metternich,Tyske sex tape bøker 191 til 195 (Genealogiske Håndbok Bügerlicher familier)

Urkunde 3

Ovennevnte volumene er tilgjengelige i Hathi Trust Digital Library. Også “laste ned side om gangen” er mulig.Nürnberg armorial: Samling av våpenskjold av sivile boder fra Nürnberg og andre steder

Wappen-Buergerliche

I tillegg til adelen utviklet i 18. Century borgerskapet, at hans posisjon utelukkende til sine egne prestasjoner innen selskapet stiftet. Denne nye lag av samfunnet, økonomi, Kunst eller vitenskap klasse forskjeller ved å prøve å kjøre et våpenskjold uskarphet. Selvfølgelig var det også for de skjulte motivene til en senere Nobilierung. Tyroff for anledningen var nok, 1783 dette arbeidet med Civic riksvåpenet (Sivil-står) utstedelse. De: Tyroff, Martin: Samling av våpenskjold sivile boder fra Nürnberg og andre steder, Nürnberg Anno 1783