Archive for June 2011

Er- og Livonian lading brev: en samling av dokumenter for adelen- varer og historie

Siegel-Livland-1

Estisk og Livonian lading brev : en samling av dokumenter og varer til adelen historie Estland og Livland, i oversettelser og ekstrakter, Dansk og religiøs tid. Bd. 1 og BD. 2Varer varelager og vill utseende Azkaban- og Rhinegrave

Rheingrafschaft

Fra innholdet: Len av katalogen Rhinegrave tungsten, Deponering av Rhinegrave Embrico om arven etter ham,Historien om skinnfabrikk F.W. Minor i Brieg av 1811-1911

Urkunde-Moll

For om hundreårsjubileum av denne historiske presentasjonen mai 1911 blitt publisert, med installasjon av eiendommen, en slektsforskning og historie for grunnleggelsen av selskapet.The Imperial Count Colonna-rock på big-Strehlitz, Tost, Tworog

Colonna-Wappen

Svært nær Bolzano er prestegården vols. Allerede 888 Kong Arnulf gav belønning til de eiendelene i Engilger “Fellis mellom Montana Alpesque Italiae”. Engilger var en trofast tjener Jezo. Ligger på fjellet, sto tårnet på slottet dekorert i århundrer “Noble av vols” (forfedrene til Øvre schlesiske Colonna) var.