Archiwum Marzec 2010

Historia rosyjskiej szlachty

Wraz z nowym rokiem 1015 rozpoczyna się rzeczywisty rosyjską historię szlachty; Wielki Książę Władimir, który był czczony jako święty przez wszystkich, podzielone między jego królestwie 11 Synowie i siostrzeniec. Wynikało to w stałych kłótni i wojen. Dla orientacji podzielono rozpoczął tę pracę i szczegółowo opisuje płeć, którego pochodzenie sięga Ruryka, Follow Bojarenfamilien, Książęta, Baronowie i liczy, z których wiele nie było pochodzenia rosyjskiego….Rocznik niemieckiej zdigitalizowana szlachty

Oprócz standardowych pracach Gotha, obejmuje Rocznik niemieckiej szlachty, opublikowane w trzech tomach z W.C wydawcy. Bruer, jako obowiązkowego programu w każdej kolekcji genealogów, do czynienia ze szlachtą. Roczniki każdej rodziny szlacheckiej dać dokładne i jego dokładność weryfikacji informacji o nominale, pochodzenie, nabycie szlachty, pociąga za sobą, a na rodzinnych gospodarstwach rolnych, Dziedziczne oficerów i dostojników. Ramiona każdej rodziny jest szczegółowo opisany w. Jeder Artikel wird durch eine kurze Übersicht zur Geschichte des betreffenden Geschlechts eingeleitet und zumindest die  [...]Biograficzne cmentarz

Karl sierpień Varnhagen von Ense (* 21. 2.1785 w Dusseldorfie; † 10. 10. 1858 w Berlinie) był niemiecki kronikarz, NARRATOR, Biograph, Członek Parlamentu we Frankfurcie, Pamiętnikarz i dyplomata. Napisał następujące “Biograficzne cmentarz”, wszystkie są dostępne do pobrania.Książka Dokument Księstwa Styrii

Urkundenbuch Нerzogthums Styrii. 2 Bd. 1192 – 1246 / edytowane przez J. w. ZĄB ; ujęte przez K. K. Ministerstwo Kultury i Edukacji, Steierm. Dieta i Steierm. Sparcasse w Grazu opublikowane przez Historycznych Zespołów dla Księstwa Styria Steiermark Urkundenbuch. 3 Bd. 1246 – 1260 / edytowane przez J. w. ZĄB ; ujęte przez K. K. Ministerstwo Kultury i Edukacji, Steierm. Dieta i Steierm. Sparcasse w Grazu edytowany przez historycznych skojarzeń dla źródła:  [...]Liwski- WSCHODNI- Kurlandii i czyn książek

Życie, Esth i Curlandisches Urkundenbuch razem Regesten. 1 Pasmo. 1093-1300 / pod redakcją dr. Friedrich Georg von Bunge Liv-, Est i Curlandisches Urkundenbuch razem Regesten. 2 Pasmo. 1301-1367 / pod redakcją dr. Fryderyk Georg von Bunge Liv-, Est i kurländisches Urkundenbuch. Abt. 2, Bd. 2: 1501-1505 / red.. Leonid Arbuzov / założony przez F. G. w. Bunge, kontynuowane przez zakon rycerski i Miast Bałtyckich Hermanna Hildebranda, Philip Schwartz i Leonid Arbuzov Liv-, Est i kurländisches Urkundenbuch : Bd. 3: 1. Nachträge zu den Ersten Zwei Banden.  [...]