News Ticker

Sierpień 2009

Szlachta i duchowieństwo Rambow

16. Sierpień 2009

[nivoslider slug ="domyślne"] Albert of Rambow (Rambovius, Rambau, Rembovius, później nazwano Rembowski) został proboszczem w Seehesten (KSP w dzielnicy Gumbinnen) [...]

Linki do genealogii

15. Sierpień 2009

Te polecane linki są już połączone zbiory najważniejszych adresów dla genealogii, Pojedynczy list do zastąpienia. Dazu möchte ich diese Seite [...]

Meklemburgia Roczniki

14. Sierpień 2009

Roczniki Towarzystwa Historii i Meklemburgii Archeologii z prac GC. Friedrich Lisch. Tutaj są tylko roczniki wymienione, die auch [...]
1 2 3 4 5
%d blogerzy, jak to: