The 10 most popular items in my genealogy blog

  1. Gromadzenie list przodków i aktualności z rodzin szlacheckich, w porządku alfabetycznym 13,169
  2. Nekrologi z Kolonii i Düsseldorfie obszaru 11,471
  3. Wykazy emigracyjne (emigrants) 10,204
  4. Adelslexika 9,884
  5. Listy przodków i historii burżuazyjnych rodzin alfabetycznie 8,574
  6. Historyczne książka adresowa 7,727
  7. Książki niemieckie sex 6,024
  8. Genealogicznych książek na igły 5,420
  9. Rambow w Müritz koło 4,925
  10. Ellrich miasto w Harzu i jego historii 3,747

Vielen Dank an alle Leser für mehr als eine halbe Million Aufrufe

Thanks to all followers for more than half a million views

Komentarze są zamknięte.